WIE ZIJN WIJ ?

Van harte welkom op de website van Alumni & Friends, Actuariaat Leuven.

WIJ ZIJN ALUMNI & FRIENDS

Onze vriendenkring van afgestudeerden van de opleiding Actuariaat aan de KULeuven heeft de ambitie om u een platform aan te bieden voor formele en informele contacten tussen actuarissen van het werkterrein, de huidige studenten en professoren, en de toekomstige kandidaatstudenten met de gemeenschappelijke roots, onze alma mater KU Leuven. Wij denken dat dit platform niet mag ontbreken in uw sociale activiteiten.

Anderzijds, om niet opnieuw het zoveelste forum op rij te zijn met verplichtingen in uw drukke agenda, beperken wij de plenaire activiteiten van de vriendenkring tot één samenkomst per jaar.

Wij bouwen een brug tussen de academische wereld en het werkveld in alle opzichten die behoren tot onze mogelijkheden, ondermeer via de ondersteuning van het A.C.P. (Actuarieel ContactProgramma) en de jobwerking via het partnership met Ekonomika-studenten.

DIENSTEN DIE WE WILLEN FACILITEREN

Uiteraard hopen wij een groot aantal afgestudeerden te mogen bereiken en hen aan te sporen tot actieve deelname.

Indien wij deze contacten kunnen faciliteren, dan doen wij dat graag. Deze website maakt deel uit van deze initiatieven.

De vriendenkring staat onder het peter- & meterschap van een aantal vooraanstaande mensen uit de profesionnele wereld.

NETWERKING

Wij beogen met onze vriendenkring een netwerk uit te bouwen dat u moet toelaten de nodige informele en formele contacten te leggen, waar u dit nodig acht.


Wij staan open voor ieder initiatief in deze zin.

JOBS

Via de jobwerking willen we bijdragen aan de binding tussen de KU Leuven studenten met een kwantitatief profiel en de veelvuldige beroepsuitwegen.

Dit gebeurt concreet in een extra jaarlijks event in samenwerking met Ekonomika-studenten en via publicaties aan studenten.

ACTUARIEEL CONTACTPROGRAMMA

Doelstelling van het ACP is de mogelijkheid bieden aan actuarissen in de praktijk om kennis te nemen van actuariëel en financiëel onderzoek en ontwikkeling en hen daarbij te coachen in het aanleren en implementeren van deze technieken.

link naar A.C.P.






ONZE RECENTE JAARBIJEENKOMSTEN

De vereniging komt eenmaal per jaar samen.

 • Jaarevent 28-09-2015

  Kasteel van Arenberg

 • Jaarevent 3-10-2013

  Thermo-Technisch Instituut

 • Startevent 27-09-2012

  Hogenheuvel College

 • Jaarevent 3-10-2013

  Thermo-Technisch Instituut

U mag op onze vereniging en uw Alma Mater actuarieel rekenen

Netwerking neemt tijd maar opent zoveel meer mogelijkheden. Gebruik deze kans die wij u belangenloos bieden en geniet samen met uw vrienden en collega's van dit momentum.

Neem aktief deel aan de jaarbijeenkomsten

Mensen spreken en mensen zien, opent het kennisveld. Ervaringen delen helpt complexiteit verminderen. Deel en toets uw inzichten met anderen.

ACP en jobwerking zijn onze speerpunten

Het Actuarieel ContactProgramma is een sterke troef om deel te nemen aan onderzoek en ontwikkeling van de Actuariële en Financiële wetenschap. De jobwerking, in samenwerking met Ekonomika-studenten maakt een noodzakelijke brug tussen academie en werkveld.

Heeft U suggesties ?

Deel ze met ons, wij vernemen deze graag en zullen er de nodige aandacht aan geven.

 • Jaarevent 6-10-2014

  Kasteel van Arenberg

 • Startevent 27-9-2012

  Hogenheuvel College

 • Jaarevent 28-9-2015

  Kasteel van Arenberg

 • Jaarevent 3-10-2013

  Thermo-Technisch Instituut

A & F CONTACTEN

Uw suggesties voor een vernieuwende aanpak zijn altijd van harte welkom!

 

GET INVOLVED

In deze rubriek hopen wij u te kunnen overtuigen tot actieve deelname. Hoe kan u dit snel realiseren ?

De website moet een belangrijke rol spelen in de informatie-uitwisseling tussen leden. Kom regelmatig eens een kijkje nemen, en participeer actief. Alle suggesties voor vernieuwing, aanpassing of verbetering van onze vriendenkring, vernemen wij graag.
Neem even kennis van onze disclaimer onderaan de pagina voor het gebruik van deze website.

Mocht u Alumnus/Alumna zijn van de actuariële opleiding aan KU Leuven en geïnteresseerd zijn in ons initiatief, dan kan u zich hier per mail inschrijven

Mocht u evenwel verder niet geïnteresseerd zijn in ons initiatief, dan kan u hier per mail uitschrijven. Uw gegevens zullen dan zo snel mogelijk worden geschrapt uit onze databestanden.


Voor alle andere informatie kan u per mail terecht bij de ledenadministratie.

10 September 2018

Jaarevent 2018

Op 10 september 2018 vond het 7de jaarevent plaats in het Auditorium van het Stuk, en nadien gevolgd met een diner in de Faculty Club. Tijdens het CEO-event gingen twee de nieuwe Verdienstelijke KU Leuven actuarissen Bart De Smet (CEO Ageas) en Johan Thijs (CEO KBC Group) in debat onder leiding van VRT nieuwsanker Wim De Vilder.

 

De digitale versie van de fotoherinnering vindt U hier

 

 

20 november 2017

Jaarevent 2017

Op 20 november vond het 6de jaarevent plaats in het Kasteeel van Arenberg. Meer dan 70 deelnemers luisterden geboeid naar Peter Brewee, CRO en lid van de executive board NN Non-Life en Delta Lloyd Schade, en naar Heidi Delobelle, CRO en managing director van AG Insurance. Beiden zijn respectievelijk Peter en Meter van onze vereniging.

Lees hier het artikel in de Verzekeringswereld 2017/12

 
Oktober 2016

Viering 75 jaar Actuariaat aan KU Leuven

Op 30 september 2016 vierden wij het feit dat de actuariële opleiding 75 jaren geleden is gestart aan KU Leuven. De talrijke deelnemers maakten van deze namiddag een leerijk, boeiend en gezellig moment.

 

Bij die gelegenheid werd ook het boek "75 jaar actuariaat aan KU Leuven" uitgegeven. De digitale versie van het boek vindt U hier

 

 

Januari 2016

Een nieuwe website voor A & F

Vanaf januari 2016 steekt de A & F website in een nieuw kleedje.
De site zou nu volledig webvriendelijke en responsive moeten zijn, en goed leesbaar in de meeste soorten browsers en devices. Mocht er hier en daar iets niet precies zijn, dan horen wij dat graag van u.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 September 2015

Jaarevent 2015

Onze jaaractiviteit vond opnieuw plaats in het Kasteel van Arenberg. Een 65-tal Alumni en Vrienden van het Actuariaat Leuven waren aanwezig voor de twee presentaties die werden verzorgd door Tom Meeus, CEO Federale Verzekering : Lage rentevoeten sluipend gif voor de economie ? (presentatie) en door Dr.Frank Vandenbroucke, Professor KU Leuven: Pensioenhervorming in het teken van defined ambition ? (presentatie)

 

6 Oktober 2014

Jaarevent 2014

Onze jaaractiviteit heeft plaatsgevonden op 6 oktober 2014 in het Kasteel van Arenberg. Wij mochten rekenen op de grote opkomst van een 80-tal Alumni en Vrienden van het Actuariaat Leuven. Twee presentaties werden verzorgd door Birgits Hannes, CSO DKV Belgium : De uitdagingen van de private ziekteverzekering in een verouderende samenleving (presentatie) en door Jan De Spiegeleer, Jabre Capital Partners : Een hedge fund van scratch tot scratch (presentatie)

Alumnus, collega actuaris Jean-Marie Bollen, CEO ERGO INSURANCE Belgium, werd Peter van de Vereniging.

 

 

 

 

 

Actuarissen ad rem

Lees hier onze uitgave Actuarissen ad rem

link naar Actuarissen ad rem - 10/2013

 

 

3 Oktober 2013

Jaarevent 2013

Wij mochten rekenen op de grote opkomst van een 100-tal Alumni en Vrienden van het Actuariaat Leuven. Twee alumni werden opgenomen in het gezelschap van 'Verdienstelijke KU Leuven Actuarissen', de heren Ch.Defrancq en J.De Mey. Andere leden in dit eminente gezelschap zijn baron V.Croes, dhr. J. Platteeuw, dhr. W.van Pottelberghe en dhr. W.Duron. Tijdens deze viering werd ook KU Leuven doctor honoris causa Hans Gerber gehuldigd nav. het behalen van zijn derde eredoctoraat. Tenslotte werd ook het boekje 'Actuarissen ad rem, over Leuven en later' voorgesteld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 September 2012

Startevent

Alumni & Friends werd officiëel opgestart op 27 september 2012. De Vriendenkring staat onder het Peter- en Meterschap van enkele vooraanstaande actuarissen uit de professionele wereld. Momenteel zijn dit (in alfabetische volgorde): P.Brewee, J.Deboutte, H.Delobelle, B.De Smet, M.Goovaerts, B.Hannes, T.Meeus, G.Roelandt, J.Thijs en K.Van Hulle